۱۴۰۲ دوشنبه ۱۰ مهر
معرفی و شرح وظایف
این اداره به عنوان یکی از زیرمجموعه های معاونت درمان در زمینه پیگیری مسائل و مشکلات تشخیصی و درمانی موجود و بررسی و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آنها فعالیت می نماید.
 شرح وظایف
* نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستوالعمل های وزارت متبوع در مراکز درمانی تابعه
* برنامه ریزی و ارائه طرح برای ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح شهرستان اعم از دولتی و خصوصی
* پیگیری مسائل و مشکلات تشخیصی و درمانی موجود و بررسی و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آن ها
* نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی درمانی در بیمارستان، کلینیک ها و مطب ها
* نظارت و ارزشیابی مستمر از کلیه مراکز درمانی در فواصل زمانی متعدد توسط کارشناسان
* نظارت بر امور موسسات درمانی تابعه دانشکده اعم از بیمارستان، کلینیک ها و مراکز درمانی بخش خصوصی
* نظارت بر ارزشیابی و اجرای ضوابط استاندارد بخش ها و مراکز درمانی
* نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب در مراکز درمانی دولتی و خصوصی
* نظارت بر امور مامایی بیمارستان و موسسات ارائه خدمات خصوصی مامائی
*رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پاراکلینیکی 
* پیگیری و نظارت بر اجرای خدمات به بیماران خاص به همراه فعال سازی بخش های مرتبط و تامین تجهیزات و دسترسی به خدمات درمانی داروئی مورد نیاز 
*نلاش در جهت اطلاع رسانی و آموزش بیماران
* بررسی نیازمندی ها و برنامه ریزی جهت توسعه مراکز درمانی در راستای نظام سطح بندی خدمات درمانی کشور
* نظارت بر تامین و توزیع نیروی انسانی و نیروهای تخصصی مورد نیاز در مراکز ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
* پیگیری تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز پس از کارشناسی و سنجش نیازهای واحد های مختلف درمانی
* برقراری نظام آماری و اطلاعاتی مناسب و فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز واحدها
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/03/17
تعداد بازدید:
128
Powered by DorsaPortal