۱۴۰۲ دوشنبه ۷ فروردين
معرفی واحد
     کارشناس مامایی: خانم لیلی عباس نژاد
 
     کارشناس نوزادان و کودکان : خانم هدیه ناصری
 
 
 
  • رسالت شغلی اداره مامایی

- ارتقای سطح سلامت مادران ونوزادان وکاهش مرگ و میر و معلولیت مادران ونوزادان و بهبود کیفیت ارائه مراقبتهای مامایی در سطح منطقه

  • برنامه ها

- اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی در راستای برنامه طرح تحول نظام سلامت

-اجرای نظام مراقبت مرگ مادری و پیگیری اجرای مصوبات کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و میر مادران باردار در بخش درمان

- برنامه ریزی و پیگیری اجرای اقدامات دهگانه بیمارستان های دوستدار مادر بر اساس راهنمای کشوری اداره سلامت مادران وزارت متبوع

- برنامه ریزی جهت راه اندازی طرح خوشایند سازی زایمان در بیمارستان های تابعه( شامل کلاس های آمادگی زایمان، زایمان کم درد..)

- روش های کاهش درد زایماندر راستای سیاستهای ابلاغی

- استقرار و اجرای برنامه استاد معین در راستای کاهش مرگ و میر مادران در زیر گروههای تخصصی زنان، بیهوشی، داخلی، قلب، جراحی و هماتولوژی

- اجرای برنامه موربیدیتی مادران باردار

- کاهش موربیدیتی ناشی از بارداری و زایمان

-ترویج تغذیه با شیر مادر (بیمارستان های دوستدار کودک در راستای اهداف کمیته کشوری

- ارتقاء سطح آگاهی و مهارت پرسنل مامایی

-بالا بردن رضایت شغلی پرسنل مامایی

-استقرار و اجرای برنامه کشوری نوزاد سالم در راستای اهداف کمیته کشوری

-استقرار و اجرای برنامه کشوری احیا نوزاد در راستای اهداف کمیته کشوری

-استقرار طرح کشوری KMC (مراقبت آغوشی نوزاد در زایشگاه در راستای اهداف کمیته کشوری

-طراحی و اجرای طرحهای پژوهشی سلامت مادران و نوزادان

- بهسازی و بهینه سازی بلوک های زایمان

-برنامه بررسی کیفی بلوک های زایمان

-پیگیری مادران پرخطردر مراکز تابعه و انجام مداخلات لازم در ارجاع آنها

-کنترل و نظارت بر نحوه ارائه مراقبت های مامایی

-ارتقاء سطح آگاهی علمی و عملی پرسنل مامایی (آموزش حین خدمت) از طریق بررسی نیاز های آموزشی پرسنل مامایی و برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات به منظور برگزاری دوره های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن

-تلاش در جهت گسترش فرهنگ آموزش و پژوهش در کادر مامایی ، بر اساس الویت و نیاز

-وضعیت موجود امکانات و تجهیزات مراکز درمانی در ارتباط با ارائه خدمات هر چه بهتر به مادران

-کنترل ونظارت در ثبت زایمانهای انجام شده در سامانه ایمان

-پیگیری و ثبت نوزادان بستری در بخش های نوزادان وnicu

- اجرای برنامه حمایت از زوجین نابارور و تجهیز مراکز تحت پوشش و ارزیابی مراکز

تاریخ به روز رسانی:
1401/12/07
تعداد بازدید:
313
Powered by DorsaPortal