۱۴۰۲ دوشنبه ۱۰ مهر
معرفی و شرح وظایف
یکی از مهمترین معیارهای توسعه جوامع، ارائه مراقبت های بهداشتی ودرمانی لازم به آحاد مردم است. ازمهمترین ارکان مراقبت های درمانی را مراقبت های اورژانسی ازنوع پیش بیمارستانی و بیمارستانی آن تشکیل می دهند.
مراقبت های پیش بیمارستانی به آن دسته ازخدماتی اطلاق می گردد که از بالین بیمار شروع شده و به اورژانس بیمارستان ختم می شود و مراقبت های بیمارستانی نیز به آن دسته ازخدماتی گفته می شود که شبکه جامعی از پرسنل، تجهیزات ومنابع رادارد و به منظور کمک رسانی وارائه مراقبت های پزشکی اورژانس به جامعه تدوین شده است. همچنین ستاد هدایت واطلاع رسانی نیز به عنوان مدیریت هماهنگی بین سه رکن پیش بیمارستانی، بین بیمارستانی و بیمارستانی را برعهده دارد.
با نیل به این هدف مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه متشکل از 4 اداره: 
  1. ستادهدایت واطلاع رسانی
  2. اداره اورژانس بیمارستانی
  3. اداره اورژانس پیش بیمارستانی
  4. EOC

شرح وظایف

1. رسیدگی ونظارت بر چگونگی اعزام بیماران در بین مراکز درمانی
2. ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات اورژانس، پیگیری بهسازی، فضای فیزیکی اورژانس و تهیه وسایل و تجهیزات از جمله ونتیلاتور،پالس اکسی مترو......
3. برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی
4. پیشگیری، آمادگی، مقابله، تریاژ و بازسازی در حوادث و سوانح غیرمترقبه
5. ایجاد فرماندهی قوی ومتمرکز در حوادث وفوریتهای پزشکی با اختیارات کامل اداری
6. هماهنگی وهمکاری با سایر سازمان ها وادارات مرتبط با بحران
7. نظارت بر نحوه درمان بیماران در مراکز تابعه
8. مدیریت تریاژ مصدومین ونحوه انتقال آن ها به بیمارستان
9. ساماندهی نظام ارجاع پیش بیمارستانی وبین بیمارستانی در قالب سطح بندی خدمات بستری
10. اخذ آمار بیماران بستری وتهیه بانک اطلاعاتی از پایگاه ها ومراکز درمانی تابعه
11. نظارت شبانه روزی بر فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی وبیمارستانی
12. آماده باش اورژانس ها وپایگاههای 115در ایام خاص (چهارشنبه آخر سال ، بارش برف وکولاک، ایام نوروزو.......)
13. مدیریت برپایی بیمارستان صحرایی با کلیه امکانات وتجهیزات پزشکی با ظرفیت پنجاه تخت بستری در ایام ارتحال حضرت امام خمینی (ره)
14. هماهنگی جهت توزیع آمبولانس بیمارستان و پیش بیمارستانی و توزیع تجهیزات داخل آمبولانس ازجمله AED؛ DCSHOCK و....
15. بررسی شکایات اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی تا حصول نتیجه
16. تجهیز راه اندازی پایگاههای اورژانس 115براساس نیاز جمعیتی و مسافتی در شهرستانهای تابعه و تامین نیروی انسانی
17. جمع آوری آمار و اطلاعات لازم از عملکرد پایگاهها و آنالیز آن جهت ارائه خدمات بهتر
18. شرکت در جلسات و کارگروههای مدیریت بحران وزارت بهداشت،ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری و سازمان مدیریت بحران شهر تهران
 
شرح وظایف EOC 

1. نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه در امور مدیریت بحران

2. رابط بین سازمانی ارگانهای دخیل در امر مدیریت بحران

3. طراحی سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی HICS در مراکز تابعه

4. بررسی زیرساختها و تجهیزات مراکز درمانی تحت پوشش

5. جمع آوری بانک اطلاعاتی مسئولین

6. برگزاری مانورهای عملیاتی و دورمیزی

7. شرکت در مراسم ملی و مذهبی

8. اعزام گروههای پزشکی جهت مناطق حادثه دیده

9. متولی برپایی بیمارستان صحرایی Mobile Hospita


شرح وظایف تکنسین اورژانس 115

کارشناس هماهنگی امور اورژانس - دانلود فایل

مسئول پایگاه ها - دانلود فایل

مسئول فوریتهای پزشکی پایه - دانلود فایل

مسئول فوریتهای پزشکی پیشرفته - دانلود فایل

مسئول فوریت های پزشکی میانی - دانلود فایل

اپراتور 115 - دانلود فایل

اپراتور بیسیم مستقر در مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات - دانلود فایل

پزشک مشاوره و راهنمایی - دانلود فایل

تکنسین های فوریت های پزشکی - دانلود فایل

تاریخ به روز رسانی:
1402/03/22
تعداد بازدید:
956
Powered by DorsaPortal