۱۴۰۲ دوشنبه ۷ فروردين
واحد مددکاری

      کارشناس امور مددکاری: آقای یاسر درستی 

 
 
 
شرح وظایف امور مددکاری:

برنامه ریزی و سیاست گذاری

 • همکاری در تدوین برنامه عملیاتی حوزه فعالیت به منظور دستیابی به اهداف و سیاست های استراتژیک دانشکده
 • همکاری در بازنگری و به روز رسانی پروتکلهای خدمات پایه مددکاری اجتماعی در مراکز درمانی
 • همکاری در تدوین دستورالعمل ها و بخشنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز حوزه مددکاری اجتماعی
 • حضور فعال در جلسات و نشست های سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه های مرتبط

سازمان دهی و اصلاح فرایندها

 • مشارکت در کمیته های مشترک برون و درون سازمانی جهت ارتقا خدمات مددکاری اجتماعی
 • اجرای چک لیست های نظارتی و تهیه گزارش فرایند های اجرایی مددکاری اجتماعی موجود در دانشکده و مراکز درمانی

آموزش نیروی انسانی و توانمندسازی

 • انجام نیازسنجی آموزشی جهت توانمند سازی مددکاران اجتماعی در بیمارستانها و دفاتر مددکاری تحت پوشش دانشکده
 • همکاری و مشارکت فعال در برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت مددکاران اجتماعی
 • شرکت در دوره های آموزشی در جهت ارتقای معلومات و توانمندی های شغلی

پایش و نظارت و ارزشیابی

 • جمع آوری گزارش عملکرد مددکاران اجتماعی مراکز درمانی
 • پاسخگویی به مشکلات و مسائل مددکاران اجتماعی مراکز درمانی جهت بهبود خدمات

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

 • بازدید از مراکز درمانی و تهیه گزارش
 • حضور در جلسات برون و درون بخشی با هماهنگی مدیریت بیمارستانی و تعالی بالینی
 • شناسایی ظرفیت های درون و برون بخشی

گزارش و مستندسازی

 • به روز رسانی بانک های اطلاعاتی مددکاران اجتماعی مندرج در سایت معاونت درمان وزارت بهداشت
 • مستند سازی و ثبت آمار و اطلاعات اسناد و مدارک مرتبط با حوزه

بودجه بندی تحلیل اقتصادی

 • همکاری در سنجش اثر بخشی هزینه های انجام شده در برنامه های عملیاتی پیشین
 • جمع آوری و تحلیل آمارهای حمایت های اقتصادی مراکز درمانی

مدیریت منابع

 • بررسی نقاط ضعف و قوت واحد های مددکاری اجتماعی و ارائه راهکار جهت حل مشکلات
 • نظارت بر عملکرد نیروی مددکاری اجتماعی مراکز درمانی
 • تهیه بانک اطلاعات در خصوص خدمات مرتبط با مددکاری اجتماعی ( برای حمایت یابی)
 • اجرای شیوه نامه شناسایی مددکاراجتماعی نمونه در مراکز درمانی تابعه

نوآوری و پژوهش

 • همکاری در تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی مرتبط
 • اطلاع رسانی در خصوص پروژه های کاربردی در امور مددکاری اجتماعی حوزه سلامت
 • بهره گیری از روش ها و افزارهای نوین در حوزه آموزش، پژوهش، نیازسنجی و ارائه خدمات
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/26
تعداد بازدید:
665
Powered by DorsaPortal