۱۴۰۲ دوشنبه ۷ فروردين
واحد نیروهای تخصصی
          کارشناس توزیع نیروهای تخصصی : آقای جعفر فیروزنیا
 
اهم وظایف و فعالیت ها :
 • · تامین نیروهای درمـانـی مـورد نـیاز مـراکـز آمـوزشـی و بیـمارسـتانهای تحت پوشش به نیروهای کـادر فوق تخصصی ، تخصصی و پزشک عمومی

  · انجام مکاتبات لازم با مدیرکل محترم دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی مبنی بر ارسال اعلام نیاز واحدهای تحت پوشش به نیروهای کادر تخصصی و فوق تخصص به منظور اعلام نیروهای مشمول تعهدات قانونی

  · توزیع نیروهای کادر تخصصی و فوق تخصص در مراکز متناسب باحجم فعالیت – ضریب اشغال تخت تعداد متخصصان موجود و ...

  · انجام مکاتبات مربوط به نقل و انتقال – ماموریت ، بازنشستگی – استعفاء – مرخصی بدون حقوق... نیروهای کادر تخصصی و فوق تخصصی شاغل در واحدهای تحت پوشش

  · انجام مکاتبات مربوط به جذب نیروهای کادرپزشکی در قالب قرارداد خرید خدمت پزشکان – نظام نوین- تبصره 3 ماده 2 در مراکز باتوجه به نیازهای اعلام شده

  · انجام مکاتبات مربوط به نیروهای مشمول تعهدات قانونی ( ضریب کا ) اعم از معرفی ، صدور گواهی پایان تعهدات و ...

  · اخذ آمار و اطلاعات نیروهای کادر تخصصی از واحدهای تحت پوشش به منظور تکمیل بانک جامع اطلاعاتی معاونت و ورود اطلاعات مذکور در سایتهای تنظیمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

  · ارسال لیست دستیاران سال آخر دانشکده به وزارت متبوع به منظور برنامه ریزی جهت اعزام نامبردگان به طرح یک ماهه و اعلام پایان کار ایشان پس از گذراندن دوره مذکور به وزارت و معاونت محترم آموزشی

  · اجرای ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مربوطه تعیین شده وزارت متبوع و دانشگاه در انجام امور مربوط به توزیع نیروهای تخصص و فوق تخصصی

  · انجام مکاتبات مربوط به استخدام پزشکان عمومی ، متخصص و فوق تخصص

  · انجام مکاتبات مربوط به برآورد نیاز ، اخذ سهمیه فصلی و توزیع پزشکان عمومی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان با مراکز تابعه و معاونت توسعه دانشگاه

  · تحویل مدارک، ثبت نام و ورود اطلاعات کلیه فارغ التحصیلان رشته های تخصصی دانشگاه در سایت وزارت متبوع به منظور انجام تعهدات قانونی ضریب کا و تقسیم توسط وزارت متبوع در مناطق مورد نیاز دانشکده


 • فرایندهای توزیع نیروهای تخصصی

 
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/26
تعداد بازدید:
699
Powered by DorsaPortal