۱۴۰۲ دوشنبه ۷ فروردين
واحد تغذیه بالینی

 
 
 کارشناس تغذیه بالینی : خانم لیلا دادگر

 

 
 
شرح وظایف کارشناس تغذیه بالینی معاونت درمان دانشکده
 

1 . تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشکده در راستای برنامه استراتژیک دانشکده و برنامه های ابلاغی وزارت متبوع

2 . مشارکت و همکاری با بخش های ذیربط در معاونت درمان دانشکده نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، پرستاری و ...

3 . همکاری با واحد تغذیه معاونت بهداشت برای اجرای سند ملی تغذیه در بخش درمان

4 . تعامل برون بخشی و درون بخشی با سازمان ها و ادارات مرتبط با برنامه های تغذیه بالینی

5 . همراهی با تیم بازرسی، نظارت و ارزشیابی بیمارستان ها و تکمیل سنجه های اعتبار بخشی و چک لیست های تغذیه

6 . تعامل نزدیک و همکاری با گروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

7 . هماهنگی با معاونت درمان برای لحاظ نمودن برنامه تغذیه بالینی در برنامه استراتژیک معاونت

8 . نیاز سنجی و تلاش برای تامین و توزیع نیروی انسانی تغذیه در مراکز درمانی تابعه دانشکده

9 . ابلاغ آخرین دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط واصله از وزارت متبوع به شیوه الزام آور از لحاظ اجرایی به مراکزدرمانی تابعه

10 . تشکیل جلسات توجیهی آموزشی دوره ای برای کارشناسان تغذیه مراکز درمانی تابعه 

11 . انجام بازدید های دوره ای منظم جهت اطمینان از پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تابعه

12 . ارائه بازخورد به بیمارستان ها از بازدیدهای انجام شده

13 . پیگیری حل مشکلات موجود در پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تابعه

14 . بررسی گزارشات واصله از بخش تغذیه بیمارستانهای تابعه و ارسال بازخورد های دوره ای به آنها

15 . مدیریت و اجرای برنامه اعتباربخشی بخش تغذیه بیمارستانهای تابعه

16 . ابلاغ، مدیریت و نظارت بر اجرای ضوابط بخش تغذیه در بیمارستانهای تابعه

17 . تنظیم گزارش تحلیلی و وضعیت شاخصهای بیمارستانهای تابعه در دوره های زمانی 6 ماهه و یکساله و ارسال به گروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت

18 . شناسایی، تایید و نظارت بر تامین محلول های تجاری تغذیه ای مورد نیاز مراکز درمانی تابعه

19 . حضور در کمیته فنی و نظارت بر عقد قراردادهای دانشگاه با پیمانکاران تغذیه بیمارستانهای تابعه

20 . سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت کارشناسان تغذیه بیمارستان های تابعه

21 . تعامل و تشکیل جلسات دوره ای با کارشناسان تغذیه بیمارستان ها

22 . شرکت فعال در دوره ها و نشست های آموزشی مدیریتی ابلاغ شده از سوی ستاد وزارت بهداشت و سایر دوره ها به منظور روزآمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز

23 . نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی ترجیحا" مطابق با برنامه های آموزش مداوم تغذیه بالینی جهت کارشناسان تغذیه بیمارستان ها و دفاتر مشاوره تغذیه و سایر پرسنل مرتبط در بیمارستانهای تابعه

24 . نظارت، کنترل و یکپارچه سازی مطالب آموزشی تهیه شده در بیمارستانهای تابعه

25 . تهیه متون آموزشی در خصوص تغذیه در بیماری های شایع در منطقه با همکاری کارشناسان تغذیه بیمارستان ها و توزیع در مراکز درمانی در مناسبتهای مرتبط

 
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/26
تعداد بازدید:
847
Powered by DorsaPortal